Ποιά είναι η θεραπεία της ουρολοίμωξης

H ουρολοίμωξη πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα για να μην υποστούν βλάβη οι νεφροί, με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.