Παθήσεις των όρχεων

  • Βιοψία όρχεως
  • Ριζική ορχεκτομή με τοποθέτηση πρόθεσης επί καρκίνου όρχεως
  • Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή σε καρκίνο του όρχεως
  • Διόρθωση υδροκήλης
  • Διόρθωση βουβωνοκήλης
  • Διόρθωση κρυψορχίας
  • Καθήλωση όρχεων (Ορχεοπηξία)
  • Διόρθωση Κιρσοκήλης