Παθήσεις της Νεφρικής Πυέλου και του Ουρητήρα

 • Νεφρολιθοτομία για πέτρες στα νεφρά
 • Ουρητηρολιθοτομία για πέτρες στον ουρητήρα
 • Ανοιχτή πυελοπλαστική
 • Μετεμφύτευση  ουρητήρα ( Παλινδρόμηση )
 • Ουρητηροστομία
 • Εμφύτευση ουρητήρα καθώς και αντιπαλινδρική εμφύτευση ουρητήρα ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα
 • Επέμβαση νεφρού και ουρητήρα επί τραυματισμού
 • Μερική ουρητηρεκτομή με τελικοτελική αναστόμωση
 • Ολική ουρητηρεκτομή
 • Ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναικής ίνωσης
 • Πλαστική ουρητήρα (Μεγαλοουρητήρα)