Παθήσεις της Νεφρικής Πυέλου και του Ουρητήρα

  • Ρομποτική πυελοπλαστική
  • Ρομποτική ουρητηροκυστεονεοστομία
  • Ρομποτική πυελολιθοτομή για νεφρολιθίαση
  • Ρομποτική ουρητηρολιθοτομία για πέτρες στον ουρητήρα
  • Ρομποτική μετεμφύτευση  ουρητήρα ( Παλινδρόμηση )
  • Ρομποτική ουρητηροστομία
  • Ρομποτική μερική ουρητηρεκτομή με τελικοτελική αναστόμωση
  • Ρομποτική ολική ουρητηρεκτομή
  • Ρομποτική ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναικής ίνωσης