Παθήσεις ουρήθρας

  • Ουρηθρεκτομή επί καρκίνου ουρήθρας
  • Διόρθωση υποσπαδία
  • Πλαστική πεικου υποσπαδία
  • Πλαστική οσχεικού η περινεικού υποσπαδία
  • Πλαστική συριγγίου και στενώματος ουρήθρας
  • Επέμβαση για τραύμα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική