Παραφίμωση

Επώδυνο οίδημα της ακροποσθίας σε έδαφος φιμωτικού δακτύλου μετά από έλξη της ακροποσθίας πίσω από τη στεφανιαία αύλακα για παρατεταμένο διάστημα.