Ουρολιθίαση

  • Διαδερμική λιθοτριψία (PNL) για πέτρες στα νεφρά
  • Ενδοσκοπική μηχανική ή διύπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου κύστεως
  • Εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL) για πέτρες που βρίσκονται στο ουροποιητικό σύστημα
  • Ουρητηροσκόπηση με λιθοτριψία (URS) για πέτρες που βρίσκονται στον ουρητήρα η την νεφρική πύελο