Ουρητηροκήλη

Οφείλεται σε στένωση της ουρητηροκυστικής συμβολής. Η στένωση αυτή όμως είναι ιδιαίτερου τύπου, με αποτέλεσμα το τελικό τμήμα του διατεταμένου ουρητήρος να προβάλει ως κύστη μέσα στον εσωτερικό χώρο της ουροδόχου κύστης. Η ουρητηροκήλη στα κορίτσια συνδυάζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό με διπλούς νεφρούς και εδώ η στένωση αφορά τον ουρητήρα εκείνο που παροχετεύει τον άνω πόλο του διπλού νεφρού. Στα αγόρια συνδυάζεται σχεδόν πάντα με μονούς φυσιολογικούς νεφρούς που παροχετεύονται από έναν ουρητήρα.