Όγκοι όρχεων

Οι όγκοι των όρχεων είναι σχετικά σπάνιοι και αποτελούν το 1% με 1.5% των νεοπλασμάτων στους άνδρες και συνολικά το 5% των ουρολογικών καρκίνων με 3-6 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους ανά έτος στις δυτικές κοινωνίες. Αποτελούν την πιο συχνή νεοπλασία σε νέους άνδρες μεταξύ 20 και 40 ετών. Το 1-2% των όγκων των όρχεων είναι αμφοτερόπλευροι (το 50% αυτών σε άτομα με ιστορικό κρυψορχίας). Η πλειοψηφία των όγκων των όρχεων (90%-95%) προέρχεται από γεννητικά κύτταρα (σεμινωματώδεις και μη σεμινωματώδεις όγκοι από γεννητικά κύτταρα). Οι όγκοι των όρχεων με τη βοήθεια των σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, εντατικά προγράμματα παρακολούθησης) και λόγω της μεγάλης ευαισθησίας των όγκων αυτών στην ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία παρουσιάζουν εξαιρετικά ποσοστά ίασης που σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν και το 100%.