Μετεκπαίδευση

2004: Λαπαροσκοπική Xειρουργική για Προχωρημένους, πανεπιστήμιο του Στρασβούργου Γαλλία.
2006: Ιατρική Ακτινοπροστασία Ακτινοδιαγνωστική ολόκληρου του ουρο-γεννητικού συστήματος Υπηρεσία επιθεωρήσεων για Επαγγέλματα Υγείας.
2011: Εξειδικεύση Ρομποτικής Χειρουργικής στο European Robotic Institute (ERI), Γερμανίας.
2011: Επιμελιτής Ουρολογικής Κλινικης Prostatazentrum Nordwest St. Antonius Hospital, Gronau, Γερμανιας. Διευθυντής: Dr. med. J. Witt. με μετεκπαίδευση στην:

    • Λαπαροσκοπική – Ρομποτικη Χειρουργική
    • Παιδοουρολογία
    • Γυναικολογική Ουρολογία
    • Χειρουργική Ογκολογία
    • Ενδοσκοπική – Ελαχίστως επεμβατική Ουρολογία
2012: Εκπαιδευτης Ουρολογικου Υπερηχου για την Γερμανικη Εταιρεια Υπερηχολογιας (DEGUM).
2013: Πιστοποίηση στην Ρομποτική χειρουργική απο την Intuitive Surgical (da Vinci Surgery).