Μετεκπαίδευση

2009: Ιατρική Ακτινοπροστασία Ακτινοδιαγνωστική ολόκληρου του ουρο-γεννητικού συστήματος Υπηρεσία επιθεωρήσεων για Επαγγέλματα Υγείας.
2010: Εκπαιδευτής Ουρολογικού Υπέρηχου για την Γερμανική Εταιρεία Υπερηχολογίας (DEGUM).
2010: Επιμελητής της Ουρολογικής Κλινικής Prostatazentrum Nordwest St. Antonius Hospital, Gronau. Διευθυντής: Dr. med. J. Witt.
2011: Λαπαροσκοπική Ουρολογία για Προχωρημένους Ακαδημία Aesculap, Tuttlingen, Γερμανία.
2011: Αναπληρωτής Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής Prostatazentrum Nordwest St. Antonius Hospital, Gronau, Γερμανίας. Διευθυντής: Dr. med. J. Witt. Με μετεκπαίδευση στην:

  • Λαπαροσκοπική – Ρομποτικη Χειρουργική
  • Παιδοουρολογία
  • Γυναικολογική Ουρολογία
  • Χειρουργική Ογκολογία
  • Ενδοσκοπική – Ελαχίστως επεμβατική Ουρολογία
2011: Πιστοποίηση στην Ρομποτική απο την Intuitive Surgical (da Vinci Surgery).
2012: Εκπαιδευτής Ρομποτικής Χειρουργικής για το European Robotic Institute (ERI), Γερμανίας.
2012: Επιστημονικός Διευθυντής του European Robotic Institute (ERI), Γερμανίας.