Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

  • Γερμανική Ουρολογική Εταιρεία (DGU – Deutsche Gesellschaft für Urologie)
  • Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία (AUA – American Urological Association)
  • Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EUA – European Urological Association)
  • Ενδοουρολογική Εταιρεία (Endourological Society)
  • Ουρολογική Εταιρεία Σαξωνίας (Sächsische Gesellschaft für Urologie)
  • Γερμανική Εταιρεία Υπερηχολογικης Ιατρικης (DEGUM-Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin)
  • Γερμανικη Ουρολογική Εταιρεία Ρομποτικης Χειρουργικης (DGRU- Deutsche Gesellschaft für Robotische Urologie)