Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

  • Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
  • Γερμανική Ουρολογική Εταιρεία (DGU – Deutsche Gesellschaft für Urologie)
  • Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία (AUA – American Urological Association)
  • Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EUA – European Urological Association)
  • Ενδοουρολογική Εταιρεία (Endourological Society)
  • Βαβαρικη και Αυστριακη Ουρολογική Εταιρεία (Bayerische/Österreichische Urologenvereinigung)
  • Γερμανική Εταιρεία Υπερηχολογικης Ιατρικης (DEGUM-Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin)
  • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής
  • Γερμανικη Ουρολογική Εταιρεία Ρομποτικης Χειρουργικης (DGRU- Deutsche Gesellschaft für Robotische Urologie)
  • Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία Ρομποτικης Χειρουργικης (ERUS- European Robotic Urology Association)