Καρκίνος Όρχεων

Ο καρκίνος των όρχεων είναι από τις λίγες εκείνες περιπτώσεις καρκίνου που έχουν υψηλές πιθανότητες να θεραπευθούν όταν ανιχνεύονται νωρίς. Το 95% των ασθενών με καρκίνο όρχεων θα εξασφαλίσει την επιβίωση πέντε έτη μετά την διάγνωση.
Οι περισσότεροι καρκίνοι των όρχεων ανευρίσκονται τυχαία από τους ίδιους τους ασθενείς και για τον λόγο αυτό συστήνεται στους άνδρες να προβαίνουν σε αυτοεξέταση των όρχεων τους μία φορά το μήνα προκειμένου να συμβάλλουν στην πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου των όρχεων σε αρχικά, θεραπεύσιμα στάδια. Η αυτοεξέταση περιλαμβάνει την απαλή ψηλάφηση των όρχεων, ένός κάθε φορά, κρατώντας τον όρχι μεταξύ του αντίχειρα (στην κορυφή) και του μέσου δακτύλου και του δείκτη (στη βάση) και την αναζήτηση τυχόν μικρών, σκληρών εξογκωμάτων στους όρχεις ή αλλαγών στην αίσθηση/υφή των όρχεων.
Άλλα συμπτώματα του καρκίνου των όρχεων περιλαμβάνουν:
– πόνο ή πρήξιμο στους όρχεις,
– εξογκώματα ή οζίδια στους όρχεις, επώδυνα ή μη,
– αύξηση του μεγέθους των όρχεων,
– πόνος στο κάτω μέρος της κοιλιάς, της πλάτης, ή στη βουβωνική χώρα, και
– οίδημα του οσχέου ή συλλογή υγρού στο όσχεο.