Καλοήθεις παθήσεις του προστάτη και της ουροδόχου κύστης

  • Ρομπτοτική απλή προστατεκτομή για καλοήθη υπερπλασία προστάτη
  • Ρομποτική αντιμετώπιση εκκολπωμάτων ουροδόχου κύστης
  • Ρομποτική αφαίρεση μεγάλων λίθων ουροδόχου κύστεως
  • Ρομποτική αντιμετώπιση κυστεοκολπικού συριγγίου