Καλοήθεις παθήσεις του Νεφρού

  • Βιοψία νεφρού για αποκλεισμό καρκίνου νεφρού
  • Ανοιχτή αφαίρεση απλής κύστης νεφρού
  • Απλή ανοιχτή νεφρεκτομή
  • Διαχωρισμός ή μερική αφαίρεση πεταλοειδούς νεφρού