Κακοήθεις παθήσεις του Νεφρού

  • Ανοιχτή ριζική νεφρεκτομή επί καρκίνου νεφρού
  • Ανοιχτή μερική νεφρεκτομή επί καρκίνου νεφρού
  • Ανοιχτή ριζική νεφροουρητηρεκτομή για καρκίνο του ουρητήρα ή της νεφρικής πυέλου