Κακοήθεις παθήσεις της Ουροδόχου κύστεως

  • Ριζική κυστεκτομή επί καρκίνο ουροδόχου κύστεως και δημιουργία νεοκύστης