Ιατρική Εκπαίδευση

2004: Αποφοίτηση της Ιατρικής Σχολής.
2004: Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα.
2004: Ιατρική Υπηρεσία Υπαίθρου (Αγροτικό).
2006: Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος στη Γερμανία.
2006: Ειδικευόμενος Πλαστικής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Γερμανίας. Διευθυντής: Prof. Dr. med. R. Horch.
2007: Ειδικευόμενος Ουρολογίας και Παιδοουρολογίας στο Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander-Universität  Erlangen-Nürnberg, Γερμανίας. Διευθυντής: Prof. Dr. med. K.M. Shrott.
2007: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Γερμανίας.
2008: Ειδικευόμενος Ουρολογίας Παιδοουρολογίας στο Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Friedrich-Alexander-Universität, Martha Maria Krankenhaus, Nürnberg, Γερμανίας. Διευθυντής: Prof. Dr. med. R. Kühn.
2010: Χορήγηση του τίτλου «Ειδικός Ουρολόγος».
2010: Επιμελητής της Ουρολογικής Κλινικης Prostatazentrum Nordwest St. Antonius Hospital, Gronau, Γερμανίας. Διευθυντής: Dr. med. J. Witt.
2011: Αναπληρωτής Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικης Prostatazentrum Nordwest St. Antonius Hospital, Gronau, Γερμανίας. Διευθυντής: Dr. med. J. Witt.
2012: Επιστημονικός Διευθυντής του European Robotic Institute (ERI), Γερμανίας.
2013: Ιδιώτης Χειρούργος Ουρολόγος στην Θεσσαλονίκη και συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.