Γυναικολογικές παθήσεις

  • Προσθία κολποραφία
  • Oπίσθια κολπορραφία
  • Aυξητική εντεροκυστεοπλαστική
  • Yστερεκτομή