Επιπλοκές

Νέκρωση της βαλάνου και της περιφερικής ουρήθρας.