Επιγαστρική κήλη

Σε αντίθεση με την ομφαλοκήλη η επιγαστρική κήλη η οποία μπορεί να είναι πολύ κοντά στον ομφαλό και συνήθως πιο πάνω από αυτόν, δεν κλείνει μόνη της και σε περίπτωση που ενοχλεί τον ασθενή με πόνο ή αυξάνεται σε μέγεθος τότε διορθώνεται χειρουργικά.