Διεθνείς Βραβεύσεις

2008: Great Mind in Urology-American Biographical Institute Due to significant accomplishments within, and mastery of UROLOGY (Λόγω τον σημαντικών επιτευγμάτων στην, και γνώση της Ουρολογίας)
2009: Who’s Who in the World-Marquis Who’s  Who,U.S.A. For having demonstrated outstanding achievement in his field (Για εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα του)
2011: Who’s Who in Science and Engineering-Marquis Who’s  Who For having demonstrated outstanding achievement in Science and Engineering (Για εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας)
2012: Who’s Who in Medicine and Healthcare-Marquis Who’s  Who For having demonstrated outstanding achievement in Medicine and Healthcare (Για εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα της Ιατρικής και της Υγείας)