Ρομποτικό σύστημα da Vinci

Ρομποτικό σύστημα da Vinci

To ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοηθούμενης λαπαροσκοπικής χειρουργικής το οποίο αποτελείται από τρία κύρια τμήματα:

Α) Την χειρουργική κονσόλα (Surgeon Console), όπου κάθεται ο χειρουργός ουρολόγος και πραγματοποιεί την επέμβαση. Με τα συστήματα της κονσόλας ο χειρουργός μπορεί να έχει πανοραμική και κυρίως τρισδιάστατη (3-D image) όραση του χειρουργικού πεδίου, και ταυτόχρονος με ειδικούς βραχίονες να ελέγχει τις κινήσεις των ρομποτικών αρθρωτών εργαλείων-«χεριών» σε ένα μεγάλο εύρος και ποικιλία κινήσεων. Οι κινήσεις των χεριών του χειρουργού μεταφράζονται σε αντίστοιχες και απολύτως εναρμονισμένες κινήσεις των αντιστοίχων ρομποτικών «χεριών». Η κονσόλα εξασφαλίζει ότι καμία απολύτως κίνηση δεν μπορεί να γίνει αυτόνομα από το ρομπότ χωρίς την σαφή εντολή του χειρουργού.