1. Τι είναι η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική;

Με τον όρο «ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική» εννοούμε τη χρήση ρομποτικών συστημάτων στη χειρουργική πράξη, με σκοπό τη διευκόλυνση και τελειοποίηση της χειρουργικής επέμβασης, προς όφελος του χειρουργού και του ασθενούς. Η «ρομποτική χειρουργική», όπως πιο απλά ονομάζεται, αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής. Κατά βάση είναι μία λαπαροσκοπική επέμβαση, που εκτελείται με τη βοήθεια του ρομπότ. Πρόκειται, δηλαδή, για μια ελάχιστα τραυματική και επεμβατική χειρουργική μέθοδο, κατά την οποία οι χειρουργικοί χειρισμοί εκτελούνται με εξαιρετική ακρίβεια, με τη βοήθεια πολύ λεπτών και εύκαμπτων εργαλείων, τα οποία εισέρχονται στο εσωτερικό του σώματος του ασθενούς μέσα από μικροσκοπικές οπές στο δέρμα, αποφεύγοντας έτσι τις μεγάλες και επώδυνες τομές.Ο όρος ρομπότ δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση: ο χειρουργός χειρουργεί χειριζόμενος το ρομπότ, το οποίο και ελέγχεται απόλυτα από τον χειρουργό.

2. Τι είναι το ρομποτικό σύστημα da Vinci®;

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci® είναι το πρώτο υπάρχον σύστημα ρομποτικής χειρουργικής που έχει την έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Υλικών (Food and Drug Administration, FDA) για την πραγματοποίηση χειρουρ- γικών επεμβάσεων.Το σύστημα da Vinci® αποτελείται από τρία βασικά εξαρτήματα: τη ρομποτική κονσόλα εξέτασης και ελέγχου του χειρουργού, το τροχήλατο με τους ειδικούς ρομποτικούς βραχίονες, στους οποίους τοποθετούνται και ελίσσονται τα αποσπάσιμα χειρουργικά όργανα, και τέλος τον τηλεοπτικό/ενδοσκοπικό πύργο, όπου στεγάζονται η κάμερα ελέγχου, οι μονάδες τηλεοπτικής επεξεργασίας της εικόνας και άλλες σημαντικές λαπαροσκοπικές συσκευές.

3. Πως λειτουργει το ρομποτικό σύστημα da Vinci®;

Η ρομποτική κονσόλα διαθέτει στο πάνω μέρος ειδικές χειρολαβές, όπου ο χειρουργός τοποθετεί τα δάκτυλά του και κινεί τους ειδικούς μοχλούς, που δίνουν εντολή στους χειρουργικούς βραχίονες του ρομπότ, και στο κάτω μέρος ειδικούς ποδοδιακόπτες για τον συντονισμό των διαφόρων κινήσεων (CLUTCH), τη χρήση της διαθερμίας (COAG), την κίνηση της κάμερας (CAMERA) και την εστίαση της οπτικής (+/-).

Το τροχήλατο των ρομποτικών βραχιόνων, όπου βρίσκονται τα χειρουργικά εργαλεία και το ενδοσκόπιο (η κάμερα δηλαδή), σύρεται και τοποθετείται δίπλα στον ασθενή, λίγα μέτρα μακριά από την κονσόλα του χειρουργού. Κάθε κίνηση του χειρουργού αναπαρά- γεται με απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα στο χειρουργικό πεδίο από τους χειρουργικούς βραχίονες του ρομπότ. Τα ενδοσκοπικά εργαλεία, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους ρομποτικούς βραχί-ονες, εισάγονται μέσα από μικροτομές, λίγων χιλιοστών, στο σώμα του ασθενούς. Ο χειρουργός μπορεί να λυγίζει και να γυρίζει τους βραχίονες, όπως τον καρπό του ανθρώπινου χεριού. Δίπλα στον ασθενή και στη μονάδα των ρομποτικών βραχιόνων βρίσκονται και οι συνεργάτες του χειρουργού.

4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής;

Η ρομποτική χειρουργική όχι μόνο ενισχύει στον μέγιστο βαθμό τα θετικά αποτελέσματα και τα γνωστά σημαντικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής αλλά και προσθέτει νέα, πρωτόγνωρα και ευεργετικά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα:Ξεπερνιούνται οι φυσικοί περιορισμοί της λαπαροσκοπικής χειρουργικής (δισδιάστατη εικόνα, τρέμουλο και αστά- θεια της εικόνας, μείωση των βαθμών ελευθερίας στην κίνηση του ανθρώπινου καρπού και χεριού και εργονομικά προβλήματα).

Τρισδιάστατη όραση, έγχρωμη εικόνα και μεγέθυνση μέχρι και 15 φορές, με αποτέλεσμα τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης.

Επειδή οι χειρισμοί του χειρουργού στην κονσόλα μετατρέπονται πιστά σε κίνηση των χειρουργικών βραχιόνων και εξαλείφεται πλήρως ο φυσιολογικός τρόμος (τρέμουλο) των χεριών, εξασφαλίζεται μ’ αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη ακρίβεια και πρωτοφανής δεξιότητα στις χειρουργικές κινήσεις.

5. Ποιες ειναι οι εφαρμογές της Ρομποτικής Χειρουργικής στην Ουρολογία;

Η Ουρολογία αποτελεί το κύριο πεδίο εφαρμογών της ρομποτικής χειρουργικής παγκοσμίως. Λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων οι εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής στην Ουρολογία διευρύνονται συνεχώς.

Ουρολογικές επεμβάσεις που εκτελούνται ρομποτικά είναι: ριζική νευροπροστατευτική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη, απλή διακυστική προστατεκτομή για υπερμεγέθη καλοήθη υπερπλασία, αφαίρεση ευμεγέθων κύστεων νεφρού, μερική νεφρεκτομή σε μικρούς (<4 εκ.) όγκους με διατήρηση του υπόλοιπου υγιούς νεφρού, ριζική νεφρεκτομή ή νεφροουρητηρεκτομή, εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, πυελο- πλαστική, ριζική κυστεκτομή με δημιουργία νεοκύστης από λεπτό έντερο σε διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης στον άνδρα και στη γυναίκα, αποκατά- σταση αμφοτερόπλευρης ή μετά από υποτροπή κιρσοκήλης, αντιμετώπιση κυστεοκολπικού συριγγίου μετά από γυναικολογικές επεμβάσεις, αποκατάσταση πρόπτωσης γεννητικών οργάνων ή ακράτειας στη γυναίκα, μετεμφύτευση ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη σε στένωση του ουρητήρα.

6. Ποια είναι τα ειδικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής;

Λόγω της τρισδιάστατης και μεγεθυσμένης όρασης από τη μία μεριά και της ακρίβειας και ελευθερίας των κινήσεων από την άλλη, που επιτρέπουν να χειρουργούμε σαν να βρίσκονται τα χέρια του χειρουργού μέσα στο σώμα του ασθενούς, οι πιθανότητες διατήρησης της εγκράτειας των ούρων και της στυτικής λειτουργίας είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με εκείνες μετά από απλή λαπαροσκοπική ή ανοιχτή επέμβαση.

Καλύτερη δυνατότητα ριζικής αφαίρεσης του προστά- τη και των γειτονικών λεμφαδένων, όπου αυτό απαιτείται, με αποτέλεσμα λιγότερα προβλήματα υποτροπών και μεγαλύτε- ρο χρονικό διάστημα επιβίωσης, χωρίς σημεία της νόσου.

7. Ποια είναι τα ειδικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής ριζικής νεφρεκτομής ή νεφροουρητηρεκτομής;

Στη ρομποτική νεφρεκτομή ή νεφροουρητηρεκτομή, γίνονται ακόμα πιο εμφανή τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής τεχνολογί- ας. Οι κύριοι λόγοι της παγκόσμιας καθιέρωσης της ρομποτικής χει- ρουργικής στην αντιμετώπιση των όγκων του νεφρού ή της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα είναι:

Λόγω της τρισδιάστατης και μεγεθυσμένης όρασης, επιτυγχάνεται ευκολότερη και καλύτερη αναγνώριση των ανατομικών λεπτομε- ρειών της νεφρικής περιοχής, του ουρητήρα και της πυέλου.

Λόγω της ακρίβειας και ελευθερίας των κινήσεων των αρθρωτών ρομποτικών βραχιόνων, που επιτρέπουν να χειρουργούμε σαν να βρίσκονται τα χέρια του χειρουργού μέσα στο σώμα του ασθενούς, επιτυγχάνουμε λεπτομερέστερη παρασκευή των αγγείων του νεφρού.

8. Ποια είναι τα ειδικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής μερικής νεφρεκτομής;

Στη ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρεκτομή γίνονται ακόμα πιο εμφανή τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ρο- μποτικής τεχνολογίας. Οι κύριοι λόγοι της παγκόσμιας καθιέρωσης της ρομποτικής χειρουργικής στην ολική και σίγου- ρη αφαίρεση των όγκων του νεφρού, με πλήρη διατήρηση του υπολοίπου υγιούς τμήματος του νεφρού, είναι:

Λόγω της τρισδιάστατης και μεγεθυσμένης όρασης επιτυγχάνουμε ευκολότερη και καλύτερη αναγνώριση των ανα- τομικών λεπτομερειών της νεφρικής περιοχής, των ορίων του όγκου και της παθολογικής ανατομίας.

9. Ποια είναι τα ειδικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής ριζικης κυστεκτομης;

Καλυτερα λειτουργικα αποτελεσματα ( Διατηρηση νευρων και ουρηθρας)

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών.
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και μικρότερες ουλές.
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση των ασθενών.
 • Μηδαμινή απώλεια αίματος.
 • Λιγότερες μεταγγίσεις αίματος.
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου.
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο.
 • Χαμηλότερο κόστος νοσηλείας
 • Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες και στην καθημερινή εργασία.
 • Μεγέθυνση εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερος φωτισμός.
 • Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσμορφη ουλή κλπ.
 • Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση.
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.