Οι απλές νεφρικές κύστες

Οι απλές νεφρικές κύστες είναι οι πιο συχνές νεφρικές μάζες, που συνήθως ανακαλύπτονται τυχαία κατά τη διάρκεια απεικονιστικού ελέγχου της κοιλίας για άλλο λόγο (με υπέρηχο, αξονική ή μαγνητική τομογραφία). ρόνων επίσης αυξάνει και το μέγεθος των κυστών. 

Η αιτιολογία τους είναι άγνωστη αν και πιθανόν προέρχονται από υπερπλασία του επιθηλίου των σωληναρίων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν προκαλούν συμπτώματα και δεν έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία, ωστόσο θα πρέπει να αποκλείονται άλλες επικίνδυνες για τον ασθενή καταστάσεις.