Πρόπτωση κόλπου

Μπορεί να παρουσιαστεί, αφού μια ασθενής υποβληθεί σε υστερεκτομή. Αν το πίσω μέρος του κόλπου χάσει την αρχιτεκτονική του στήριξη από τους πυελικούς συνδέσμους, τότε το εσωτερικό του κόλπου μπορεί να βγει προς τα έξω μέσω του ανοίγματος του κόλπου.