Ορθοκήλη

Είναι παρόμοια με την κυστεοκήλη, αλλά αντί για την ουροδόχο κύστη, προεκβάλλει μέσα στον κόλπο ένα μέρος του ορθού.