Διάγνωση και θεραπεία

Η διάγνωση του συγκεκριμένου τύπου πρόπτωσης απαιτεί προσεκτική εξέταση της πυέλου. Είναι πολύ δύσκολο για τις ασθενείς να διαφοροποιηθούν εξαιτίας των ομοιοτήτων στα συμπτώματα και στην εμφάνιση των διαφόρων τύπων πρόπτωσης. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες θεραπείας και αυτές εξαρτώνται εξολοκλήρου από τις επιθυμίες της ασθενούς, το βαθμό δυσφορίας και την ιατρική γνωμάτευση. Οι δυνατότητες είναι οι εξής: απλή παρακολούθηση, ορμονική υποκατάσταση με οιστρογόνα (ενισχύει τα τοιχώματα του κόλπου), πεσσοί (όργανα που τοποθετούνται μέσα στον κόλπο για να εμποδίσουν την πρόπτωση), και διάφορες κολπικές ή ρομποτικές διορθωτικές διαδικασίες.