Καλοήθεις παθήσεις του προστάτη και της ουροδόχου κύστης

 • Ρομπτοτική απλή προστατεκτομή για καλοήθη υπερπλασία προστάτη
 • Ρομποτική αντιμετώπιση εκκολπωμάτων ουροδόχου κύστης
 • Ρομποτική αφαίρεση μεγάλων λίθων ουροδόχου κύστεως
 • Ρομποτική αντιμετώπιση κυστεοκολπικού συριγγίου

Παθήσεις της Νεφρικής Πυέλου και του Ουρητήρα

 • Ρομποτική πυελοπλαστική
 • Ρομποτική ουρητηροκυστεονεοστομία
 • Ρομποτική πυελολιθοτομή για νεφρολιθίαση
 • Ρομποτική ουρητηρολιθοτομία για πέτρες στον ουρητήρα
 • Ρομποτική μετεμφύτευση  ουρητήρα ( Παλινδρόμηση )
 • Ρομποτική ουρητηροστομία
 • Ρομποτική μερική ουρητηρεκτομή με τελικοτελική αναστόμωση
 • Ρομποτική ολική ουρητηρεκτομή
 • Ρομποτική ουρητηρόλυση οπισθοπεριτοναικής ίνωσης

Άλλες παθήσεις

 • Ρομποτική αντιμετώπιση κιρσοκήλης
 • Ρομποτική αντιμετώπιση βουβωνοκήλης
 • Ρομποτική ριζική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή σε καρκίνο του όρχεως