Εισαγωγή στην Ανοιχτή Χειρουργική

Ανοικτή εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα ή λαπαροτομία αναφέρεται σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στην οποία η κοιλιά ανοίγεται για να έχουν πρόσβαση ή να επιθεωρηθούν τα όργανα της κοιλιακής κοιλότητας.

Η Ανοιχτή εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα μπορεί να είναι επώδυνη, με τη συμμετοχή βαριά φάρμακα για τον πόνο, τον κίνδυνο της λοίμωξης, σημαντική απώλεια αίματος και αυξημένο κίνδυνο για μετάγγιση. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, μια μακρύ ανάρρωση (συχνά 6 εβδομάδες) είναι συνήθως απαραίτητη. Επιπλέον, πολλοί ασθενείς δεν είναι ικανοποιημένοι με την ουλή από την τομή.