Τι είναι η Λαπαροσκοπική χειρουργική;

Είναι η τεχνική κατά την οποία διενεργούμε χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας μακριά αλλά μικρής διαμέτρου εργαλεία μέσω στενών οπών που δημιουργούμε στο ανθρώπινο σώμα, και όχι με τις μεγάλες τομές της παραδοσιακής χειρουργικής. Γενικά μιλώντας, οποιαδήποτε επέμβαση πραγματοποιείται με την ανοιχτή μέθοδο μπορεί να γίνει και με την Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

Πώς γίνονται οι Λαπαροσκοπικές Χειρουργικές επεμβάσεις;

Μετά από την χορήγηση γενικής αναισθησίας, και με την χρήση μιας τομής περίπου 1 cm, τοποθετούμε ένα λεπτό σωλήνα και παρέχουμε με ένα ειδικό σύστημα αβλαβές αέριο στην κοιλιακή κοιλότητα του ασθενούς έτσι ώστε αυτή να διαταθεί ελεγχόμενα και να επιτρέψει την είσοδο και την χρήση των λαπαροσκοπικών εργαλείων. Πρώτα εισέρχεται με προσοχή η λαπαροσκοπική κάμερα η οποία μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα του χειρουργικού μας πεδίου. Η εικόνα προβάλλεται μεγεθυνμένη σε οθόνες εντός του χειρουργείου έτσι ώστε ο χειρουργός και οι συνεργάτες αυτού να έχουν ικανοποιητική άποψη της χειρουργικής επέμβασης, η οποία είναι αρκετές φορές καλύτερη από αυτή της ανοιχτής χειρουργικής. Με καθοδήγηση από τις μεγεθυνμένες λήψεις της λαπαροσκοπικής κάμερας, εισέρχονται έπειτα τα λεπτά λαπαροσκοπικά εργαλεία (πάχους όσο ένα μολύβι) και μπορούμε να αρχίσουμε την επέμβαση. Η επέμβαση πραγματοποιείται με συνολικά 3-4 μικρές τομές (0,5 με 1 cm) κοντά στην περιοχή του οργάνου που πρέπει να χειρουργηθεί. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την διαφορά σε πραγματική εικόνα της λαπαροσκοπικής και της ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης.

Ποια είναι τα οφέλη μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης;

Ασθενείς που αποβάλλονται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γενικώς βιώνουν λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, έχουν γρηγορότερη ανάνηψη, συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο, και μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων από τούς ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοιχτές επεμβάσεις. Επειδή όπως είπαμε οι τομές στην λαπαροσκοπική είναι κατά πολύ μικρότερες, ο βαθμός της αιμορραγίας και δημιουργίας ουλώδους ιστού είναι αναλογικά μικρότερος. Παρακάτω προβάλλεται πίνακας που συνοψίζει τα παραπάνω:

  Λαπαροσκοπική Ανοιχτή Επέμβαση Χειρουργική τομή 3 με 4 μικρές τομές (<1 cm) στην κοιλιακή χώρα 10 με 20  cm τομή στην κοιλιακή χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται αφαίρεση πλευράς. Διάρκεια νοσηλείας 1 με 2 ημέρες 5 με 7 ημέρες Ανάνηψη Λιγότερη αιμορραγία και ούλωση μετά την επέμβαση Περισσότερη αιμορραγία και ούλωση μετά την επέμβαση Πόνος Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος Περισσότερος μετεγχειρητικός πόνος Επάνοδος στις καθημερινές ασχολίες 2 με 4 εβδομάδες 8 με 12 εβδομάδες

Ποιοι είναι οι δυνητικοί κίνδυνοι μιας Λαπαροσκοπικής επέμβασης;

Όπως και με τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις υπάρχει η πιθανότητα (έστω και σημαντικά μικρότερη) για επιπλοκές. Είναι κυρίως δουλειά του Ουρολόγου – Χειρουργού να προσδιορίσει ότι η μέθοδος ενδείκνυται, και ότι μέσα στα αποδεκτά όρια είναι ασφαλής για τον ασθενή. Παρ’ όλες όμως τις προφυλάξεις ένα μικρό ποσοστό των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων μπορεί να μετατραπεί σε ανοιχτή επέμβαση. Μπορεί δηλαδή ο χειρουργός να αναγκαστεί να κάνει τομή και να χειρουργήσει με την ανοιχτή μέθοδο. Αυτό γίνεται όταν ο χειρουργός κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της υγείας του ασθενούς να προχωρήσει σε ανοιχτή επέμβαση για χειρουργικούς, ανατομικούς, ή λειτουργικούς λόγους.

Ποιοι ασθενείς είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι για μια Λαπαροσκοπική επέμβαση;

Στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών δεν υπάρχουν αντενδείξεις για την χρησιμοποίηση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Οι ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς θα συζητηθούν ξεχωριστά από εμάς και τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, και θα αναλυθούν όπως χρήζει στην κάθε περίπτωση. Λεπτομέρειες για τις επιμέρους λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στην Ουρολογία μπορείτε να δείτε στις αντίστοιχες σελίδες τις ιστοσελίδας μας.