Αναφορά σε Εφημερίδες

Aναφορές σε Γερμανικές εφημερίδες:

  • MM Zeitung 146 Sommer 2008
  • MM Zeitung 149 Sommer 2009
  • MM Zeitung 151 Frühling-Sommer 2010
  • Antenne Gronau 01.2011
  • Antenne Gronau 03.2011
  • Westfällischen Nachrichten 10.03.2011
  • Westfällischen Nachrichten 20.09.2011
  • European Urology Today Vol. 23 No 5-Octomber-November 2011
  • Westfällischen Nachrichten 21.12.2011
  • Westfällischen Nachrichten 26.06.2012