Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Διδακτορική Διατριβή

2007
Διδάκτορας Ιατρικής (Dr. med.) Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Γερμανιας. Διευθυντής: Prof . Dr . med . R. Horch
Θέμα: «The effect of vacuum-assisted closure on lymph vessels in chronic wounds.»
Βαθμός: Αριστα (Magna Cum Laude)