Αίτια / προδιαθεσικοί παράγοντες

  • Χρόνια βαλανοποσθίτιδα
  • Χρόνιος καθετηριασμός και συχνές αλλαγές καθετήρα Foley
  • Ασθενείς που εφαρμόζουν διαλείποντες καθετηριασμούς
  • Φίμωση