5. Ποιες ειναι οι εφαρμογές της Ρομποτικής Χειρουργικής στην Ουρολογία;

Η Ουρολογία αποτελεί το κύριο πεδίο εφαρμογών της ρομποτικής χειρουργικής παγκοσμίως. Λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων οι εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής στην Ουρολογία διευρύνονται συνεχώς.

Ουρολογικές επεμβάσεις που εκτελούνται ρομποτικά είναι: ριζική νευροπροστατευτική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη, απλή διακυστική προστατεκτομή για υπερμεγέθη καλοήθη υπερπλασία, αφαίρεση ευμεγέθων κύστεων νεφρού, μερική νεφρεκτομή σε μικρούς (<4 εκ.) όγκους με διατήρηση του υπόλοιπου υγιούς νεφρού, ριζική νεφρεκτομή ή νεφροουρητηρεκτομή, εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, πυελο- πλαστική, ριζική κυστεκτομή με δημιουργία νεοκύστης από λεπτό έντερο σε διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης στον άνδρα και στη γυναίκα, αποκατά- σταση αμφοτερόπλευρης ή μετά από υποτροπή κιρσοκήλης, αντιμετώπιση κυστεοκολπικού συριγγίου μετά από γυναικολογικές επεμβάσεις, αποκατάσταση πρόπτωσης γεννητικών οργάνων ή ακράτειας στη γυναίκα, μετεμφύτευση ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη σε στένωση του ουρητήρα.