Στυτική Δυσλειτουργία και Ανδρική Υπογονημότητα

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Dr. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ MD, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CHARITE-ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ MD,PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ERLANGEN-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ