Ο Καρκίνος του Νεφρού και η σημασία της Τμηματικής Νεφρεκτομής

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
ΦΑΙΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ