Λιθίαση Ουροποιητικού Συστήματος και Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ-ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΑΙΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:DR. VASU KESAVAN