Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Χειρουργική και οι Εφαρμογές της στην Ουρολογία

PSI MIS ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ DR. VASU KESAVAN S04E23