Τι είναι η ανδρική υπογονιμότητα;

Για το ζευγάρι που επιθυμεί να τεκνοποιήσει, ο όρος υπογονιμότητα περιγράφει τη μη επίτευξη εγκυμοσύνης μετά πάροδο ενός έτους συχνών, ελεύθερων σεξουαλικών επαφών.. Στο 25% των περιπτώσεων το πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στον άνδρα. Σε ένα άλλο 30 – 40% υπάρχει πρόβλημα και στους δύο συζύγους.