Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Χειρουργική και οι Εφαρμογές της στην Ουρολογία

ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ