Ποια τα πλεονεκτήματα της διαδερμικής λιθοτριψίας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χειρουργικές μεθόδους;

• Συντομότερος χειρουργικός χρόνος, εξαρτώμενος όμως από την εμπειρία του χειρουργού.
• Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου.
• Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού αποφεύγονται οι μεγάλες και δύσμορφες ουλές.
• Μηδαμινή απώλεια αίματος.
• Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση των ασθενών.
• Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο.
• Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.
• Μηδαμινές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα.