Ποια τα πλεονεκτήματα της διαδερμικής λιθοτριψίας σε σύγκριση με την εξωσωματική λιθοτριψία;

• Μεγαλύτερες πιθανότητες ολικής αφαίρεσης των λίθων (σχεδόν 100%)
• Δυνατότητα αφαίρεσης των λίθων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
• Δυνατότητα αφαίρεσης των λίθων με την πρώτη φορά.
• Μικρότερο κόστος, καθώς με την εξωσωματική λιθοτριψία απαιτούνται συνήθως πολλές συνεδρίες, με μεγαλύτερο συνολικό κόστος περίθαλψης.