Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και πως γίνεται η διάγνωσή του;

Τα συνήθη συμπτώματα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι:
• Αίμα στα ούρα, αιματουρία (χρωματίζοντας τα ούρα από ροζέ σε βαθύ κόκκινα).
• Πόνος κατά την ούρηση.
• Συχνουρία ή αίσθημα ούρησης χωρίς να έχει περιεχόμενο η κύστη.
• Πόνος χαμηλά στην μέση.
Η διαγνωση γινεται με την κυστεοσκοπηση και βιοψία ή και διουρηθρική αφαίρεση του όγκου της κύστης.