Ποια είναι τα συμπτώματα της Καλοήθης Υπερτροφία του Προστάτη;

Ένας υπερτροφικός προστάτης συμπιέζει και στραγγαλίζει την ουρήθρα. Η πίεση μπορεί να φράξει τη ροή των ούρων διαμέσου της ουρήθρας με αποτέλεσμα συμπτώματα κατά την ούρηση, που διαφέρουν από άνδρα σε άνδρα, ανάλογα με τον βαθμό απόφραξης της ουρήθρας.
Τα συμπτώματα της ΚΥΠ διακρίνονται σε αποφρακτικά (συμπτώματα κατά την ούρηση) και ερεθιστικά (συμπτώματα από μεταβολές της ουροδόχου κύστεως).

Τα αποφρακτικά συμπτώματα είναι:
• Ακράτεια από υπερπλήρωση
• Παρατεταμένος χρόνος ούρησης
• Καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης
• Στάγδην αποβολή των ούρων
• Ελάττωση της ακτίνας των ούρων
• Αίσθημα υπολοίπου ούρων
• Επίσχεση ούρων (ολική αδυναμία ούρησης)

Τα ερεθιστικά συμπτώματα είναι:
• Επιτακτική ούρηση (ξαφνική και έντονη τάση για ούρηση)
• Αίσθημα πόνου ή καύσου κατά την ούρηση
• Επιτακτική ακράτεια
• Υπερηβικός πόνος
• Συχνουρία (συχνή ούρηση με μικρή ποσότητα ούρων
• Νυχτουρία (ούρηση κατά την διάρκεια της νύχτας)