Ποια είναι τα συμπεράσματα – σημεία κλειδιά για το θέμα αιματουρία

Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι ο έλεγχος κάθε αιματουρίας είναι το καθοριστικό στοιχείο για την έγκαιρη διάγνωση κάθε καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος.
Ουσιαστικά σχεδόν όλες οι ουρολογικές και νεφρολογικές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν αιματουρία, όμως καμιά αιματουρία δεν πρέπει να θεωρείται αθώα και η πρώτη υποψία πρέπει πάντα να είναι κάποιο νεόπλασμα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ζητείται άμεσα η βοήθεια του Ουρολόγου ο οποίος θα πρέπει να διερευνήσει το πρόβλημα.
Τελειώνοντας απο όλα όσα αναφέρθηκαν σπουδαία σημασία έχουν η έγκαιρη και πρόωρη διάγνωση των καρκινων της ουροδόχου κύστεως, νεφρικης πυέλου και ουρητηρων στα πρώτα στάδια και η σωστή εκτίμηση του σταδίου γιατί απο αυτό θα εξαρτηθεί και η κατάλληλη θεραπεία που θα συσταθεί και μπορεί να είναι και οριστική.