Ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση ανδρικής υπογονιμότητας;

1. Φαρμακευτική αγωγή και λήψη βιταμινούχων σκευασμάτων.
2. Ορμονική διέγερση σπερματογένεσης
3. Χειρουργική αντιμετώπιση