Ποια είναι η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη;

1. Προσεκτικη παρακολούθηση και αναμονή.
2. Εξωτερική ακτινοβολία και βραχυθεραπεία.
3. Ριζική Προστατεκτομή (ανοιχτή – λαπαρασκοπική – ρομποτική).