Ποια είναι η θεραπεία του καρκίνου του ουρητήρα και έχει κάποιον ρόλο η ρομποτική χειρουργική εδώ;

Ίδια όπως και σε περιπτώσεις όγκου της νεφρικής πυέλου, δηλαδή η νεφρουρετερεκτομή.
Σε επιλεγμένες περιπτώσεις (μονόνεφρος, μεγαλος σε ηλικια ασθενης) μπορεί να γίνει αφαίρεση μόνο του τμήματος που περιέχει τον όγκο. (μερική ουρητηρεκτομή).